skip to Main Content

Bidelaguna Proiektua

Hezkuntza-eredu pedagogikoaren esparruak Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunarekiko arreta ezartzen ditu ildo estrategiko gisa.

Eskola inklusiboak ikasle guztiei hezkuntza-aukera berberak eskaini behar dizkie, bai eta behar dituzten laguntzak ere (curriculumekoak, pertsonalak, materialak), aurrerapen akademiko eta pertsonalerako eta autonomia garatzeko.

Trestuinguru honetan, BIDELAGUNA programa jaio zen eta bere helburu nagusia 5. eta 6. mailako ikasleei eskolaz kanpoko ordutegian errefortzuko saioak eskaintzea da.

Back To Top
Loading